Kontakt

P.H.U. AGMA                                      Biuro:                  32 745 33 01, 505 494 249, 

ul. Kołłataja 8F                                                                biuro@phuagma.pl              

41-400 Mysłowice                                Dział Handlowy:  508-938-099,                         

                                                                                      handlowy@phuagma.pl